Нулиране на Парола

  • Промяна на валутата

Резултатите от търсенето ви

Връщане на Депозити

Ако поради уважителна причина, гост реши да отмени потвърдената си резервация, ГОСТОПРИЕМО ще му възстанови цялата сума по внесения от него депозит, като си удържи разходите, направени за транзакцията по банков път или онлайн.

В случай, че домакинът, собственикът на имота, отмени резервацията, за която гостът вече е внесъл резервационен депозит, ГОСТОПРИЕМО ще върне на госта цялата депозирана сума, като си удържи разходите, направени за транзакцията по банков път или онлайн.