Нулиране на Парола

  • Промяна на валутата

Резултатите от търсенето ви

ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА, КОЯТО ПРЕДЛАГА ГОСТОПРИЕМО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ГОСТОПРИЕМО МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

  1. Декларация за поверителност

Вашите лични данни ще се използват само за услугата, която ГОСТОПРИЕМО предлага на своите членове, и в случаите, когато трябва да идентифицираме даден потребител, с цел да се уточнят коректните данни при фактурирането на предоставената услуга или при разрешаване на възникнали ситуации.

  1. Неразкриване на личните данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме личните Ви данни на трети лица, освен в случаите, когато законите на България и Европейския съюз предвиждат това.

  1. Сигурност и конфиденциалност

При боравенето с личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

  1. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, свържете се с нас от формата за контакти.