Нулиране на Парола

  • Промяна на валутата

Резултатите от търсенето ви

Правила и Условия

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО!

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА GOSTOPRIEMO.COM

Споразумение относно ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА за ползване на платформата за краткосрочно настаняване GOSTOPRIEMO.COM

Информация за компанията

Уебсайтът GOSTOPRIEMO.COM и услугите от тези страници Ви се предлагат от:

ЕТ “ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ”, ЕИК 200420305, адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул.Ракита, №20, ет. 2

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2. Наименование на фирмата: ЕТ “ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ”

3. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Ракита, №20, ет. 2.

4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4000, ул. Ракита, №20, ет. 2.

5. Данни за кореспонденция: office @ gostopriemo.com

6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

ГОСТОПРИЕМО предоставя онлайн платформа, която свързва домакини, краткосрочно отдаващи места за настаняване под наем, с гости, които търсят да наемат такива места за настаняване.

Само членове на ГОСТОПРИЕМО могат да отдават под наем или да наемат имоти за настаняване.

За членство се изисква успешна регистрация, която се счита за такава, когато е въведена цялата изискуема информация и в създадения акаунт е качена профилна снимка на регистриралия се.

Всички членове носят лична отговорност за действията и поведението си в ГОСТОПРИЕМО, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА ПРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Гостите комуникират директно със собствениците на имотите за настаняване и ГОСТОПРИЕМО не е отговорен по никакъв начин за възникналите от това евентуални последствия за която и да е от страните.

ГОСТОПРИЕМО не носи никаква отговорност, ако поради технически причини сайтът временно не е достъпен и членовете претърпят загуби, вреди или пропуснати ползи заради липсата на възможност за комуникация помежду си.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ПЛАТФОРМАТА НА ГОСТОПРИЕМО.

Последно обновено на: 27.03.2019